درس چهارم : نحوه اضافه کردن زیر نویس به ویدئو

اضافه کردن زیرنویس فارسی و انگلیسی یکی از مهارتهای مهم برای طراح دوره های آموزشی ویدئو -محور است. در ویدئو کوتاه زیر که به زبان فارسی ضبط شده است این مهارت آموزش داده می شود .بعد ازدیدن ویدئو سعی کنید در خود نرم افزار camtasia  تمرین کنید . بعد از چند تمرین سرعت عمل شما در اضافه کردن زیرنویس ها افزایش خواهد یافت.

 

 

 

سوالات