Picture Description(1): Decompression

This is a picture of a Boeing747 on the ground, obviously, and it has suffered a serious problem. A large part of the fuselage in the right side, near the front door of the airplane has blown away. It probably happened in the air. It looks more like a pressurization failure than a result of […]

آپلود کتاب Flightpath به فروشگاه وب سایت

کتاب flightpath آخرین و به روزترین کتاب زبان تخصصی برای کنترلرهای ترافیک هوائی و خلبانان حرفه ای است که در سال 2011 توسط انتشارات کمبریج منتشر شده است.کتاب از ده بخش تشکیل شده است که درهر بخش موضوعات متنوعی پوشش داده شده است این کتاب برای حفظ Level 4 و ارتقا آن به level 5 […]

افزایش مهارت شنیداری زبان انگلیسی

با توجه به سوالات متعدد دوستان در زمینه منابع زبان انگلیسی مناسب برای افراد خود خوان آدرس دو وب سایت بسیار غنی را معرفی می کنم که دوستان میتوانند با برنامه ریزی منظم و تمرین مداوم سطح زبان انگلیسی خود را حفظ یا ارتقا ببخشند. وب سایت آموزشی شماره (1): www.ESL-Lab.com در این وب سایت […]

Decompression

Aircraft Pressurization and Depressurization هواپیماها برای پرواز در ارتفاعات بالای 14 هزار پا نیاز به تنظیم فشار داخل کابین و مناسب سازی آن برای سرنشینان آن دارد. تبادل پیام وارتباط موثر بین خلبان و کنترلر به هنگام از دست دادن فشار در ارتفاعات بالا، اهمیت حیاتی دارد. در این پست به دو سوال زیر پاسخ […]

smoke in the cockpit

 کنترلرهای پرواز باید هرگونه گزارش مربوط به وجود دود در داخل کابین خلبان و یا کابین مسافران پرواز را جدی بگیرند چون این احتمال وجود دارد که  به دنبال گزارش مشاهده دود در قسمتی از هواپیما، آتش سوزی درآن قسمت هواپیما اتفاق بیفتد و به تبع آن ایمنی کل سرنشینان هواپیما را  به مخاطره بیاندازد. […]

Baggage Identification

شناسایی صحیح و انطباق چمدان ها و مسافران  یکی از اقدامات مهم امنیتی است که در فرودگاه انجام می شود که همین امرگاهی باعث تاخیر در انجام پرواز ها می شود. ازجملات زیر می توان با توجه به وضعیت ها ی پیش آمده استفاده کرد. We have baggage identification problem here, we need half an […]

هشدار TCAS

دستگاه هشدار دهنده برای جلوگیری از برخورد هواپیما ها یا (TCAS) آخرین لایه محافظ برای جلوگیری از برخورد هواپیماها در صورت اشتباه کنترلر ترافیک هوائی و خلبانان هواپیماست. این دستگاه دو نوع هشدار TA و RA تولید می کند. اولی خلبان را از ترافیک تهدید کننده آگاه و دومی کاهش یا افزایش سریع ارتفاع را […]