هشدار TCAS

دستگاه هشدار دهنده برای جلوگیری از برخورد هواپیما ها یا (TCAS) آخرین لایه محافظ برای جلوگیری از برخورد هواپیماها در صورت اشتباه کنترلر ترافیک هوائی و خلبانان هواپیماست. این دستگاه دو نوع هشدار TA و RA تولید می کند. اولی خلبان را از ترافیک تهدید کننده آگاه و دومی کاهش یا افزایش سریع ارتفاع را […]