شش وضعیتی که درحین پرواز باید اعلام وضعیت اضطراری شود!

مرکز کنترل ترافیک هوایی این توانایی را دارد که در زمانی که شما در وضعیت اضطراری قرار دارید زمان و تسهیلات بیشتری را به شما  اختصاص دهد. در مواقع زیر باید اعلام حالت اضطراری بکنید تا پرواز شما با اولویت بالا سرویس های لازم را دریافت کند: 1) هرگاه هواپیما دچار عدم عملکرد صحیح در […]