سرگردانی دهها هزار مسافر هوائی در انگلیس پس از اولین برف زمستانی

دهها هزار مسافر هوائی انگلیسی روز اول هفته کاری را با به هم خوردن برنامه های پیش بینی شده خود شروع کردند . اولین برف زمستانی باعث لغو صد ها پرواز در هیترو لندن و سایر فرودگاههای انگلیس و همچنین ترافیک سنگین در خطوط حمل و نقل عمومی انگلیس شد. بریتیش ایرویز، خطوط هوائی ملی انگلیس مجبور به لغو 24 پرواز دور برد و صد ها پرواز داخلی شده است. سخنگوی بریتیش ایرویز در مصاحبه با ایندیپندنت، ضمن عذرخواهی از مسافران و مشتریان این شرکت هواپیمایی، وضعیت جوی بسیار  سخت و کاهش ظرفیت فرودگاههای انگلیس برای پذیرش نشست و برخاست هواپیماها را دلیل اصلی لغو پروازها و سرگردانی هزاران مسافر در فرودگاههای انگلیس اعلام کرد.

منبع: ایندپندنت

نظرات