استفاده درست از مجوزهای شرطی در کنترل ترافیک هوائی

مجوزهای شرطی اگر به درستی در کنترل ترافیک هوائی استفاده شوند می توانند به سرعت جریان ترافیک کمک کنند با این حال استفاده نادرست از این گونه مجوزها می تواند ایمنی عملیات هوانوردی را به مخاطره بیاندازد. در این ویدئو کلیپ کوتاه نحوه استفاده صحیح از مجوزهای شرطی به اختصار بیان شده است.

نظرات