هشدار TCAS

دستگاه هشدار دهنده برای جلوگیری از برخورد هواپیما ها یا (TCAS) آخرین لایه محافظ برای جلوگیری از برخورد هواپیماها در صورت اشتباه کنترلر ترافیک هوائی و خلبانان هواپیماست. این دستگاه دو نوع هشدار TA و RA تولید می کند. اولی خلبان را از ترافیک تهدید کننده آگاه و دومی کاهش یا افزایش سریع ارتفاع را برای جلوگیری از برخورد تجویز می کند. عکس العمل به موقع و صحیح به هشدارهای این دستگاه همیشه می تواند هواپیما و سرنشینان آن را از شرایط برخورد با هواپیماهای دیگر نجات دهد. در سال 2002 عدم پیروی از هشدار RA توسط خلبان روس ، باعث برخورد دو هواپیما روی منطقه ای ای به نام اوبرلینگن آلمان و کشته شدن بیش از هشتاد دانش آموز نخبه روسی شد. در این ویدئوی کوتاه از skybrary  (سایت آموزش هوانوردی اتحادیه اروپا) عکس العمل صحیح خلبان به این نوع هشدار بررسی شده است که با زیرنویس iranaviator  تقدیم شما مخاطبان عزیز می شود.

نظرات