روبات همیار خلبان برای چک هواپیما

گروه صنعتی ایرباس روباتی را تولید کرده است که در آینده از آن برای چک هواپیما قبل از پرواز استفاده خواهد شد. این روبات می تواند در همه گونه شرایط جوی و در همه اوقات شبانه روز بدون محدودیت هواپیما را با دقت بالا کنترل و اطلاعات را همزمان به کمک خلبان انتقال دهد.

نظرات