آپلود کتاب Flightpath به فروشگاه وب سایت

کتاب flightpath آخرین و به روزترین کتاب زبان تخصصی برای کنترلرهای ترافیک هوائی و خلبانان حرفه ای است که در سال 2011 توسط انتشارات کمبریج منتشر شده است.کتاب از ده بخش تشکیل شده است که درهر بخش موضوعات متنوعی پوشش داده شده است این کتاب برای حفظ Level 4 و ارتقا آن به level 5   طراحی شده است و در مقایسه با سایر منابع می توان گفت که افرادی می توانند از آن به عنوان منبع آموزشی Self-study  استفاده کنند که در سطح level 4  و بالاتر باشند. این کتاب منبع خوبی برای تدریس در دوره های آموزشی ضمن خدمت خلبانان و کنترلرهای ترافیک هوائی با تجربه و حرفه ای است. همچنین این کتاب به خلبانان و کنترلرهای ترافیک هوایی که به دنبال یادگیری مادام العمر و ارتقا مداوم و کسب  level 5 و level 6 آزمون زبان انگلیسی هوانوردی هستند توصیه می شود.ترتیب عناوین ده درس این کتاب عبارتند از:

1.    Language and communication in aviation

2.    Ground movement

3.    Communication on the ground

4.    Runway incursions

5.    Environmental threats

6.    Level busts

7.    Decision making

8.    Approach and landing incident

9.    Handling a technical malfunction

10.Reducing approach and landing risks

خرید کتاب از فروشگاه سایت

 

نظرات