کتاب توصیف تصاویر هوانوردی

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه: در دنیای پیچیده و پویای هوانوردی، توانایی ارتباط مؤثر و دقیق از اهمیت حیاتی برخوردار…

2
350,000 تومان