درباره من

دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی

رئیس اداره آموزش اداره کل کنترل ترافیک هوایی

مدرس و ممتحن زبان انگلیسی هوانوردی

وب سایت:

Www.Iranaviator.com

ایمیل:

Iranaviator@gmail.com

تلگرام:

@Samarin

تلفن:

0902-14-20-710

ماموریت و بیوگرافی


ایوب رضائی ثمرین دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی و دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی و کارشناسی مراقبت پرواز است . او 25 سال سابقه کار در مرکز کنترل فضای کشور به عنوان کنترلر ترافیک هوایی و 10 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی هوانوردی را در کارنامه خود دارد. وی دو دوره مربی گری آموزش زبان انگلیسی (TTC)  تحت نظر اساتیدی مثل Henry Emery از موسسه Latitude انگلستان و Mike Mcgrath  از موسسه flightspeak اسپانیا گذرانده است.

رضائی ثمرین از سال 1389 تا 1395 مسئولیت دپارتمان زبان اداره کل کنترل ترافیک هوایی، از سال 1395 تا 1399 سرکشیک مرکز کنترل فضای کشور، از سال 1400 تا 1401 کارشناس مسئول آموزش مرکز کنترل فضای کشور را بر عهده داشته و در حال حاضر رئیس اداره آموزش، آزمونهای تخصصی و برنامه ریزی پرسنلی اداره کل کنترل ترافیک هوایی و همچنین ارزیاب رسمی زبان انگلیسی هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری است.

ارسال پیام خصوصی به این استاد